•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
$imageNode/@nodeName
BusinessIQ utvikler en smartere organisasjon. Og en smart organisasjon samspiller bedre og leverer bedre resultater. Vi har sammenfattet og forenklet forskning og erfaring. Resultatet er BusinessIQ som utfordrer etablerte og komplekse balanserte målesystemer. Verktøyet rapporterer innsatsen og ikke resultatet. Ledere som benytter BusinessIQ blir selv bedre ledere, og oppnår bedre resultater for sin organisasjon.
 
$imageNode/@nodeName
Vi vet at ledere som velger enkle styringssystemer som fremmer, fremfor hemmer motivasjon, oppnår bedre resultater. Verdien av medarbeidere, ledelse og organisasjon er høyere i kunnskapsbedrifter. Nordisk Motivasjonsbarometer måler indre motivasjon og effekten av denne. Verktøyet er enkelt, presist og gir lite rom for bortforklaringer. Det har høy validitet og reliabilitet. Og det er viktig - også for å kunne dokumentere verdien av organisasjonen.
 
$imageNode/@nodeName
Vi vet at øvelse gjør mester. Og ofte er det enkle øvelser som er det beste. Man må øve 10.000 ganger for å bli ordentlig god på noe. På vårt treningssenter får vi ikke så mange repetisjoner, men du trener på faktiske ferdigheter i lederrollen. Du utvikler bedre tilgang til egne ressurser. Du utvikler en bedre indre dialog, setter deg klare mål og trener for å nå dem. Du blir tydeligere, tryggere og bedre i kommunikasjon og samspill. Du oppnår bedre resultater som leder.