Vår filosofi

- Vi jobber tett sammen med ledelse og prosjekteier
- Vi gjennomgår, utfordrer og foreslår forbedringer til eksisterende strategi
- Vi trener og coacher ledere og medarbeidere i grupper og 1-1
- Vi jobber med våre egne verktøy og modeller som vi vet virker

Vårt fotavtrykk skal være «enkelt, personlig og inspirerende».
Vi bidrar til å forenkle det komplekse. Vi tror på den personlige relasjonen i kundeforholdet. Og vi er opptatt av inspirasjon og læring.
I dette ligger det at vi forenkler prosesser og gjennomfører – på tid og kostnad. Vi kjenner verdien av å oppnå resultater innenfor avtalte tids – og kostnadsrammer.

Smartere organisasjoner er kollektivt intelligente. Kunnskapsledelse er å stimulere flyten mellom individuell og kollektiv intelligens.

Vi hjelper deg å utvikle en høyere BusinessEQ. Det gjør vi ved å trene ledere og medarbeidere i samspill og emosjonell intelligens.

Våre verktøy og metoder bygger på bedriftsøkonomisk teori, evidensbasert HR, strategifaget, målepsykometri og atferdspsykologisk forskning.

Individets egne ledertrekk og lederstil samt dokumenterte effekter av god ledelse danner en rød tråd. Vi fokuserer hvordan en leder kan frigjøre engasjement. Vi utvikler en veiledende og støttende lederstil. Derfor er trening i coaching og fasilitering en del av våre program. Vi analyserer først behovet. Deretter definerer vi hvilke handlinger dere ønsker mer av. Så måler, rapporterer, vurderer, trener og repeterer vi til resultatet er oppnådd. Treningen gjelder for både ledere og medarbeidere.

Evidensbasert ledelse? Kan noe defineres som objektivt sant? Er noen noen gang uavhengig? De som kan noe om statistikk vet at alt ikke kan studeres og analyseres samtidig. Alle forutsetninger og konklusjoner vinkles. Rose Friedman (1910-2009) – kona til nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman – uttalte: Jeg har erfart å kunne forutsi en økonoms faglige syn basert hans politiske orientering. Og jeg har aldri oppdaget at hans politiske orientering har vært en konsekvens av hans faglige syn». Vi skal ha respekt for forskning. Men intet er sant. 

Biq

Tipping point, deling, kommunikasjon og anvendelse av systemer gir en åpen lærende organisasjon med godt lederskap som motiverer talenter, engasjerer kunder og tiltrekker investorer. Vi deler KUNNSKAPSLEDELSE i tre:

km competence | stor beholdning av kunnskap i seg selv betyr ikke en høy verdi for et selskap. Kunnskapen må gjøres relevant til forretningen og attraktiv for kunden. Det å vite mye betyr ikke det samme som å kunne prestere. Vi må først vite, så kunne, så forstå, så akseptere, så ville før handling.

km assessment | god dokumentasjon og prosedyrer gir mindre verdi hvis disse ikke praktisk anvendes eller gir økt kunnskap. De fleste målinger gir ny kunnskap og fine planer, men lite handling. De beste kombinerer enkle, hyppige målinger og trening av forretningskritiske ferdigheter.

km performance | organisasjoner med ”stjernespillere” som presterer godt, er sårbare hvis det de gjør forblir en individuell hemmelighet. Selskaper som måler og dokumenterer gode prestasjoner blir mer verdifulle. De beste evner i tillegg å trene dette inn i en felles organisasjonskultur som i neste omgang tiltrekker seg talenter, kunder og investorer.

I only need a pair of hands, but unfortunately I have to take them along with the person attatched
sa Henry Ford | Ledelse av kunnskapsbedriften stiller andre krav til lederskap enn industrisamfunnet. Når mennesket er den viktigste produsenten får begrepet rasjonalitet et annet innhold. Mennesket er mer drevet av emosjoner og relasjoner enn vi er klar over. Lederen må i større grad gi fra seg kontroll for å få kontroll. Nytt ledelsessystem må hjelpe oss til å forstå dynamikken i kunnskaps-, og følelsesrommet som kunder og medarbeidere møtes i hver dag. På børsen har det i lang tid vært tydelig med den økende avstanden mellom markeds- og bokførte verdier
Glad Paa Jobben