Utgivelser

Vi har gitt ut bøker og utviklet metoder, modeller og verktøy i 20 år.

Hva er fellesnevneren mellom
 møteledelse
 delingsøkonomi
 delegering
 emosjonalitet og
 pedagogikk

Det er kunnskapsledelse.

For noen år siden ble oljeselskapene høyest verdsatt i USA. Men ikke i dag. Nå er de mest verdifulle bedriftene de som tenker grunnleggende annerledes enn vi er vant med. Noen kaller det digitalisering. Utfordring av sannheter er blitt god business. Og vi har bare sett starten. Derfor er kunnskapsledelse lønnsomt. Det er ikke å samle kunnskap som onkel Skrue. Eller det å vite best. Det dreier seg om å sette kunnskapen i bevegelse. Trygt kunne dele og utfordre sannheter. Da blir pensum gammeldags. Og da tør flere tenke utenfor boksen. Kampen om å ha rett blir destruktiv.

Samspill, dialog, spørsmål og egen og andres høyt-tenkning avdekker mer av alt du og dine kolleger ikke visste at du/dere visste. Her ligger gullet i kunnskapsbedrifter. Gode workshops gjør taus kunnskap om til eksplisitt kunnskap. Det gir mer verdi - for sultne medarbeidere og kompetente kunder - og bedre bunnlinje. Eksisterende forretning blir mer effektiv og ny forretning utvikles. Bedrifter blir mer attraktiv for medarbeidere og kunder når vi orkestrerer kunnskap riktig. Det kan vi.

Hva skjer hvis vi avvikler alle møter - og erstatter dem med workshops? Kanskje vi får færre monologer, presentasjoner og power points – og mer deling av mye du ikke visste. Og attpåtil bedre tid til å jobbe?

Vi i KMC lever av og med kunnskapsledelse hver dag. Nå setter vi det på kartet og lanserer det første programmet som gir sertifisering av ferdighetene.

Nederst på siden finner du våre to bokutgivelser. Vår bistand bygger på metodikken og perspektivene i disse bøkene. BusinessEQ gjør din virksomhet smartere.

Kontakt kmc@kmc.no dersom du ønsker å bestille en av dem.

Business Eq
 

Relevante utgivelser

$imageNode/@nodeName
Måling og utvikling av kunnskapsbedriften
November 2004
Pris399,-
 
$imageNode/@nodeName
Verktøy for å utvikle engasjerende ledere
November 2006
Pris399,-