Personvernerklæring

Personvernerklæring for kunder, kontakter og samarbeidspartnere

Dataansvarlig: Knowledge Management Consulting AS

Montebello terrasse 19

0379 Oslo

Org.no: 986 534 652

Tlf: 22 500 900

I KMC er vi opptatt av å ivareta ditt personvern. Denne erklæringen informerer om hvordan personopplysninger som vi samler inn fra deg blir behandlet av oss.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor?

Vi behandler personopplysninger om våre kunder, kontakter og våre samarbeidspartnere. I KMC samler vi inn få og kun nødvendige personopplysninger. Dette er navn, e-post, telefonnummer, bedrift og stilling. Disse er nødvendige for at vi skal kunne ha dialog med deg, invitere deg til faglige samlinger og dele relevant faglig og praktisk informasjon med deg. Vi har tillatelse til å behandle dine personopplysninger fordi det er nødvendig for oss for å opprettholde avtalen vi har med deg eller for å ivareta legitime interesser.

Hvordan får vi dine personopplysninger og deler vi dem med noen?

Vi har mottatt dine personopplysninger fra deg i forbindelse med en påmelding, et kundeforhold eller et samarbeidsforhold. Vi deler ikke dine personopplysninger med andre.

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge aktiviteten, kundeforholdet eller samarbeidsforholdet pågår. Dersom aktiviteten, kundeforholdet eller samarbeidsforholdet avsluttes vil vi slette dine personopplysninger innen 2 år. Et unntak til dette er i forbindelse med bokføring hvor vi vil lagre opplysningene i minimum 5 år som følge av bokføringsloven.

Nyhetsbrev

Vi sender faglig oppdateringer knyttet til kunnskapsledelse i våre nyhetsbrev. Vi foretar løpende opprydding i epostlistene. Link til avmelding fremkommer nederst i e-posten. Alle e-postadresser uten aktivitet siste 24 mnd. slettes også automatisk.

Cookies

Vi samler ikke inn cookies på våre nettsider.

Dine rettigheter

Under GDPR (General Data Protection Regulation – EUs personvernforordning) har du flere rettigheter knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.

-Retten til å spørre om vi behandler dine personopplysninger.

-Retten til å se dine personopplysninger.

-Retten til å endre/rette dine personopplysninger som måtte være unøyaktige eller ufullstendige.

-Retten til å be oss om å slette personopplysninger som vi har om deg.

-Retten til å innvende/protestere og be oss om å begrense hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du har også rett til å be oss om ikke å behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål.   

-Retten til å be oss om å overføre dine personopplysninger til et annet selskap i et strukturert og ofte brukt elektronisk format (dataportabilitet).

-Retten til å klage. Hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på vil vi gjerne ha muligheten til å rette opp eventuelle feil – vennligst kontakt oss på bastian@kmc.no. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.