Bedre leder trening

Øvelse gjør mester. Ingen er for unge - ingen er for gamle - til å bli bedre.

Våre treningsingprogram kaller vi BusinessEQ. Treningen bygger på organisasjonens og individenes målsetninger, løpende arbeidsoppgaver, kunnskapsdeling og ønsket atferd og kommunkasjon. Vi trener også arbeidsgrupper frem til høyytelsesteam gjennom felles spilleregler, fokus, begrepsapparat og forpliktende myndiggjøring av hverandre. Treningen gir den enkelte praktiske ferdigheter som bidrar til personlig utvikling.

Vi henter veldokumenterte og enkle øvelser fra våre egne bøker (se utgivelser)

Nysgjerrig allerede nå på digital ledertrening? Klikk for en forsmak på "Ledertrening rett i lomma".

Organisasjonens BusinessIQ blir bedre når ledere og medarbeidere trener opp sin BusinessEQ gjennom:

1) Selvledelse 
2) Ferdigheter i relasjoner og samspill
3) Å gjennomføre mål og planer 
4) Å etterleve ønsket kultur og verdier
5) Relasjoner til kunder og leverandører

Forventningsdialogen. Kunnskapsbedrifter leverer best med hyppig uformell strategisk dialog. Forventningsdialogen er en enkel måte å styre samtaler mot mål, strategi, utvikling, kultur og relasjoner – uten leders utidige innblanding i oppgaveløsningen. For oppgavene kan ofte kunnskapsarbeideren best selv.

Beste erfaring med innføring av Forventningsdialogen

Alle med personalansvar gjennomfører to halve dager med trening og øvelser med hverandre i regi av trener/instruktør.

Treningsdag 1 og 2 gjennomføres med fire/seks ukers mellomrom med krav til øvelser/trening i egen avdeling i mellomperioden.

MEDARBEIDER-SAMTALEN | OVER OG UT!
Medarbeidersamtalen er dokumentert å ha negativ effekt på de som presterer godt! Det er en levning fra den gang arbeidsgiver og arbeidstaker stod langt fra hverandre. Man ville sikre en formell oppfølging av planer og personale. Og som så mange andre gode intensjoner ble det skjema, rapportering og kontroll.
Business Eq
Ingen vi kjenner gråter når Medarbeidersamtalen byttes ut med hyppige Forventningsdialoger. De opplever å bli sett, hørt og engasjert på en måte som utvikler og hjelper dem til å prestere - hver dag. Det er gøy å bli stillet krav til og levere. Det er vinn-vinn for kunnskapsarbeider og leder/selskap/eier.