Bedre leder puls

Vil du måle for å ta pulsen og bli bedre?

BusinessEQ utvikler en smartere organisasjon. Og en smart organisasjon samspiller bedre og leverer sterkere resultater. Vi bruker verktøyet DigiCoach som måler, dokumenterer og rapporterer innsatsen løpende. Kunnskapsarbeidere som benytter DigiCoach trener og sekunderes på atferd, kommunikasjon og samspill. Derfor oppnår de bedre resultater.

Det vi måler er sammenfattet og forenklet forskning og erfaring om psykologi, kommunikasjon, pedagogikk og atferdsteori. DigiCoach rapporterer innsatsen og ikke resultatet.  

Ledelse er som prestasjonsidrett. Du må prestere daglig, det er mange som følger med deg og du er aldri bedre enn dine siste resultater. Det er for sent å gjøre noe når resultatet foreligger. Gode prestasjoner krever sekundering av innsatsen underveis. 

BusinessEQ måler og utvikler 

  • Selvledelse - medarbeiderskap

  • Relasjonsledelse

  • Strategigjennomføring

  • Kunderelasjoner

  • Verdi og Kultur

”There are probably 100 studies out there showing that you get a 30 to 40 percent productivity and profit advantage by treating people in the right way” (Jeffrey Pfeffer, professor i organisasjonsatferd ved Stanford Business School - Financial Times, 2003). Flere studier har vist en positiv sammenheng mellom engasjerte medarbeidere og resultatene de presterer. 

 

Allerede i 2001 skrev Thomas Stewart en helsides artikkel i Fortune Magazine om arbeidet Bastian Lie-Nielsen gjorde med det som i dag har blitt BusinessEQ.

BusinessEQ
måler 30 påstander, eller ledende indikatorer som påvirker organisasjon, samspill, engasjement og resultater.
Biq
BusinessEQ | pulsmåling som sekunderer innsatsen med jevne mellomrom