Bedre leder analyse

Vil du måle for å forstå organisasjonen og ta bedre beslutninger?

Da bruker du Nordisk Motivasjonsbarometer - NMB (*) 

Mange internasjonale instrumenter er utviklet i USA. Norske ledere sammenligner seg med arbeidsmiljøer og kulturer som er annerledes enn våre. Hvorfor har vi ikke egne instrumenter som er unike for vår kultur og våre fortrinn? Hvorfor skal vi se vestover etter det vi kan gjøre bedre?

Noen av verdens mest verdifulle selskaper er kunnskapsorganisasjoner. Verdien av medarbeidere, ledelse og organisasjon overgår verdien av andre eiendeler. Finansmiljøene har lenge søkt evidensbaserte metoder for å vurdere verdien av organisasjoner.  Nordisk Motivasjonsbarometer er utviklet for dette formålet.

Norsk Motivasjonsbarometer fanger opp det organisasjonen får igjen ved å være et godt sted å jobbe. Hensikten er å måle verdien medarbeiderne finner i arbeidsplassen, og skaper for arbeidsplassen.

Nordisk Motivasjonsbarometer er enkel å gjennomføre. Du måler 31 påstander på web. Resultatene gir ledelsen et bedre beslutningsgrunnlag.
31 påstander fordeles på følgende indikatorer:

  1. - Medarbeiderinvestering
  2. - Jobbautonomi
  3. - Kollegial støtte
  4. - Indre motivasjon
  5. - Arbeidsinnsats
  6. - Ekstrarolleatferd
  7. - Turnoverintensjon

KMC © 2019

 

Nordisk Motivasjons-barometer
Den Nordiske modellen blir lagt merke til. Flere undrer seg over hvordan vi skaper verdier i vår likestilte kultur. Hva er unikt i våre arbeidsmiljø? Hvordan deler vi kunnskap? Hvordan leder vi? Hvordan klarer vi å konkurrere, samtidig som ledelse og fagbevegelse samspiller – og deler godene?
Nmb
31 vitenskapelig dokumenterte påstander. Resultatene gir ledelsen et bedre beslutningsgrunnlag og et godt bilde av din organisasjon ut fra lokal kontekst